Næste gang vandmåleren bliver udskiftet, vil den blive skiftet til en elektronisk måler.

Klik på dette link for at se det dokument der bliver udleveret ved målerskift.